Wet en regelgeving Paviljoendienst

Omdat wij in ons paviljoen alcohol schenken hebben we hiervoor een horecavergunning aan moeten vragen. Deze hangt, op een zichtbare plek, bij de bar. De vergunning is bedoeld om de verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze te reguleren.

De wetgever is van mening dat het gebruik van alcohol riskant kan zijn voor de volksgezondheid van de gebruiker en zijn omgeving. 

Omdat wij als vereniging moeilijk aan de eis kunnen voldoen dat er altijd een leidinggevende aanwezig dient te zijn, geven we de WA instructie aan alle barvrijwilligers. Op deze manier mogen al onze leden als goed barvrijwilligers ingezet worden. Na het volgen van de IVA-instructie of het lezen van deze informatie (in de map op de bar) moeten we alle barvrijwilligers registreren.

ledere barvrijwilligers moet zich bewust zijn van risicovolle situaties die zich tijdens het schenken kunnen voordoen. Hij / zij moet adequaat kunnen reageren op lastige of risicovolle situaties. De vrijwilliger moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die hij/zij draagt tijdens het schenken (gelet op de voorschriften van de Drank- en Horecawet en/of huisregels uit het alcoholbestuursreglement).

De barvrijwilliger moet zich bewust zijn van de volgende zaken:

  • eigen drinkgedrag
  • de sociale druk die er op hem/haar kan worden uitgeoefend
  • dat hij/zij een bestelling kan of mag weigeren aan begeleiders tijdens jeugdactiviteiten, dronken en/of agressieve klanten
  • hij/zij moet voorkomen dat er gereden gaat worden onder invloed.

De inhoud van de map:

  • de barvrijwilliger en de Drank- en Horecawet
  • informatie over alcohol en alcoholgebruik
  • bestuursreglement (met huisregels)
  • draaiboek paviljoendienst (geheugensteun voor werkzaamheden tijdens paviljoendienst

In de map, die op de bar ligt, staat de uitgebreide informatie die je als barvrijwilliger gelezen moet hebben. We vragen daarom aan alle vrijwilligers of zij de informatie willen doorlezen en hierna een handtekening willen zetten op de lijst

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com